• Pytania o marihuanę do trzech partii

  Kamil Sipowicz
 • Marihuana metylowa w natarciu

  Kamil Sipowicz
 • Na kogo zagłosują trzy miliony przestępców?

  Kamil Sipowicz
 • Dr Ogórek nie kłania się gajom

  Kamil Sipowicz
 • Pijane państwo

  Kamil Sipowicz
 • Niemiłosierne miłosierdzie

  Kamil Sipowicz
 • Okraina zamiast Ukrainy

  Kamil Sipowicz
 • Polska Partia Pijaków

  Kamil Sipowicz
 • Ksiądz Oko, Jezus i Nietzsche

  Kamil Sipowicz
 • Obama i Kłopotek

  Kamil Sipowicz

O sobie

Kamil Sipowicz ur. 1953, doktor historii filozofii, poeta, artysta, psychonauta. Autor trylogii: Hipisi w PRLu, Czy marihuana jest z konopi ? oraz Encyklopedia Polskiej Psychodelii.
1974-1979 Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Warszawa
1979 dyplom : Zagadnienie schematyzmu w filozofii Kanta w interpretacji Martina Heideggera, promotor: prof. Andrzej Półtawski
1980-1988 studia doktoranckie (stypendium Konrad Adenauer Stiftung), Ludwig Maxilimilian Universitat, Monachium (1980-1982) oraz Freie Universitat, Berlin (1982-1988)
1992 doktorat, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa; tytuł rozprawy doktorskiej: Zagadnienia nieautentyczności i degeneracji w filozofii Martina Heideggera, promotor prof. Mieczysław Gogacz. Autor wielu wystaw i publikacji.